VI чакырылышынын II сессиясы № II- 3 ТОКТОМУ

toktom-shapka

VI чакырылышынын II сессиясы  ТОКТОМ № II- 3

19-январь 2013-жыл.                       Жылан-Арык айылы.

Сары-Ой айылдык Кеңешинин туруктуу комиссияларын бекитүү жөнүндө

1.Сары-Ой айылдык Кеңешинин алдында, мандат, экономикалык    пландоо,бюджет,курулуш,байланыш,айлана-чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу комиссия түзүлүп төмөндөгүдөй курамда бекитилсин:

төрагасы.   Ч.Жакыпов

мүчөлөрү.   Б.Жээналиев

А.Осмонкулов

Т.Асанов

2.Сары-Ой айылдык Кеңешинин алдында маданият,саламаттыкты сактоо,элге билим берүү,коомдук тартипти,закондуулукту сактоо,социалдык жактан коргоо боюнча туруктуу комиссия түзүлүп төмөндөгүдөй курамда бекитилсин:

төрагасы:  С.Кошалиев

мүчөлөрү: Ж.Султанов

Р.Сыдыгалиев

Калыгул уулу Б

3. ТоктомдунаткарылышынкамсызкылуужагыСары-ОйайылдыкКеңешинин

катчысыБ.Өмүралиевгетапшырылсын

Сары-Ой айылдык

Кеңешинин төрагасы:                               М.Нааматбеков

 

 

 

19-январь 2013-жыл.                                                                                                                            Жылан-Арык айылы.

Сары-Ой айылдык Кеңешинин туруктуу комиссияларын бекитүү жөнүндө

1.Сары-Ой айылдык Кеңешинин алдында, мандат, экономикалык    пландоо,бюджет,курулуш,байланыш,айлана-чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу комиссия түзүлүп төмөндөгүдөй курамда бекитилсин:

төрагасы.   Ч.Жакыпов

мүчөлөрү.   Б.Жээналиев

А.Осмонкулов

Т.Асанов

 

2.Сары-Ой айылдык Кеңешинин алдында маданият,саламаттыкты сактоо,элге билим берүү,коомдук тартипти,закондуулукту сактоо,социалдык жактан коргоо боюнча туруктуу комиссия түзүлүп төмөндөгүдөй курамда бекитилсин:

төрагасы:  С.Кошалиев

мүчөлөрү: Ж.Султанов

Р.Сыдыгалиев

Калыгул уулу Б

3. ТоктомдунаткарылышынкамсызкылуужагыСары-ОйайылдыкКеңешинин

катчысыБ.Өмүралиевгетапшырылсын

Сары-Ой айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                  М.Нааматбеков

 

 

 

Комментирование запрещено