VI чакырылыштагы Депутаттардын Сары-Ой айылдык кеңешинин I сессиясынын 1-3 токтому

toktom-shapka

VI чакырылыштагы Депутаттардын Сары-Ой айылдык кеңешинин I сессиясынын

 ТОКТОМУ № 1/3

 

2012-жылдын 29- декабры.                                                   Жылан-Арык айылы.

 

                   Депутаттардан Сары-Ой айылдык кеңешинин төрагасын

                              шайлоо жөнүндө

 Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсептөө комиссиясынын төрагасынын Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматын угуп чыгып, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» мыйзамынын

37-беренесине  ылайык Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңеши

 ТОКТОМ  КЫЛАТ: 

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсептөө комиссиясынын отурумунун Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндөгү №1, № 2 протоколдору бекитилсин. (тиркелет)
  2. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсептөө комиссиясынын отурумунун Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндөгү протоколу бекитилсин.
  3. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин депутаты – Мирлан Калдыбаевич Нааматбеков Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин төрагасы болуп шайланды деп эсептелсин.

 

Төрагалык кылуучу Сары-Ой

айыл аймагынын айылдык

Кеңешинин депутаты :                                                                    Ж.Султанов


Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин эсептөө комиссиясынын

                                                       №1 ПРОТОКОЛУ

29-декабрь  2012-ж.                                                      Жылан-Арык  айылы. 

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык

Кеңешинин  эсептөө комисиясынын

 төрагасын катчысын бекитүү

 жөнүндө

Сары-ой айыл аймагынын айылдык  Кеңешинин эсептөө комиссиясынын заседаниеси

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Айылдык  Кеңештин эсеептөө комиссиясынын төрагалыгына

Депутат-Жакыпов  Чубак,

Катчылыгына-Асанов Тынчтык,

Мүчөлүгүгнө- Исмаилбеков Биймырза бекитилсин.

2.Эсептөө комиссиясынын №1 протоколун бекитип берүү жагы Сары-ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин сессиясынан суралсын.

Эсептөө комиссиясынын төрагасы:                                                      Ч.Жакыпов.

Эсептөө комиссиясынын катчысы:                                                                   Т.Асанов.

Эсептөө комиссиясынын мүчөсү:                                 Б.Исмаилбеков.


Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин эсептөө комиссиясынын

                                                №2 ПРОТОКОЛУ

29-декабрь  2012-ж.                                                          Жылан-Арык  айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык

 Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча 

өткөрүлгөн добуш берүүнүн  жыйынтыгы

жөнүндө 

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин төрагалыгына Нааматбеков Мирлан Калдыбаевич сунушталып жабык,жашыруун добуш менен шайлоо бюллетенине киргизилген.Добуш берүү үчүн 10 бюллетень таратылып.жыйынтыгы төмөндөгүдөй болуп чыкты:

Добуш берүүнүн жыйынтыгнда Нааматбеков Мирлан Калдыбаевичти колдоп 10 депутат добуш берген.

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин эсептөө комиссиясынын заседаниеси

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» мыйзамынын 37-беренесинин 1-бөлүмчөсүнө ылайык көпчүлүк добушка ээ болгон Нааматбеков Мирлан Сары-ой айыл аймагынын айлдык Кеңешинин төрагасы болуп шайланды деп эсептелинсин.

2.Эсептөө комиссиясынын №2 протоколун бекитүү Сары-ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин сессиясынан суралсын.

Эсептөө комиссиясынын төтагасы:                             Ч.Жакыпов

Эсептөө комиссиясынын катчысы:                              Т.Асанов

Эсептөө комиссиясынын мүчөсү:                                 Б.Исмаилбеков.

Комментирование запрещено