Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V/VII

           Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V/VII 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы Сары-Ой айыл аймагынын жер комиссиясын тъзъъ ж=нънд=.   Кыргыыз Республикасынын  Жер Кодексинин 13-статьясынын, Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 “Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     укугун беръънън тартиби жана шарттары ж=нънд= типтъъ …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V-VIII

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V—VIII 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын бюджетинин эсебиндеги каражаттан 2022-жылдын планына ылайык пайдалануу багытын аныктоо ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ      Дем беръъчъ  (ълъштък)  гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо ж=нънд= …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/XII

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                                           ТОКТОМУ  IV/XII 09-июль  2021-жыл                  …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/VII-XI

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                                   ТОКТОМУ  IV/VII—XI 09-июль  2021-жыл                        …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/IX

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                                   ТОКТОМУ  IV/IX 09-июль  2021-жыл                        …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/X

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                                       ТОКТОМУ  IV/X 09-июль  2021-жыл                      …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/VIII

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                              ТОКТОМУ  IV/VIII 09-июль  2021-жыл                              …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/IV

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын                                                    ТОКТОМУ  IV/IV 09-июль  2021-жыл                          …

Толук окуу…

Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/II-V-VI

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII                                        чакырылышынын кезексиз IV— сессиясынын                                             …

Толук окуу…