Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы ТОКТОМУ № XXII/IV, 18-декабрь 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы ТОКТОМУ № XXII/IV 18-декабрь   2019-жыл                                                                         Жылан-Арык   айылы   Сары-Ой айыл аймагынын бюджетинин эсебиндеги  каражатынан 2020-жылдын планына ылайык пайдалануу багытын аныктоо жөнүндө   ТОКТОМ  КЫЛАТ: Сары-Ой айыл өкмөтүнүн админстрациялык имаратынын ичи сыртын капиталдык оңдоодон өткөрүү боюнча сметалык баасы 3571560 (үч миллион беш …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы ТОКТОМУ № XXII/III, 18-декабрь 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы ТОКТОМУ № XXII/III 18-декабрь   2019-жыл                                                                          Жылан-Арык   айылы   АИД-3 айылды инвестициялоо долбоорун  ишке ашыруу жөнүндө   Сары-Ой айыл өкмөтүнүн Жылан-Арык айылында АРИС тарабынан сунушталган АИД-3 айылды инвестициялоо долбоорун ишке ашыруу максатында уюшулган демилгелүү топтун лидери Э. Ыбышованын сунушун угуп, Сары-Ой айыл …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы ТОКТОМУ № XXII/I, 18-декабрь 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XXII сессиясы   ТОКТОМУ № XXII/I 18-декабрь   2019-жыл                                                                        Жылан-Арык   айылы Сары-Ой айыл өкмөтүнө Республикалык бюджеттен кошумча түшкөн акча каражатын Ж.Сарыков атындагы Жылан-Арык айылдык клубунун айланасына төшөө үчүн брусчатка сатып алуу жөнүндө   Сары-Ой айыл өкмөтүнө караштуу Ж.Сарыков атындагы Жылан-Арык айылдык  клубдун айланасына төшөө …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VII чакырылышынын XХI сессиясынын ТОКТОМУ № XXI/I, 25-ноябрь 2019-жыл

                                 Сары-Ой  айыл  аймагынын  айылдык Кеңешинин                                              VII  чакырылышынын XХI  сессиясынын                                                     ТОКТОМУ № XXI/I 25-ноябрь   2019-жыл                                                                               Жылан-Арык айылы   К. Жусупов атындагы Жылан-Арык орто мектебинин окуучуларын алып келип жеткирүүдө кичи авто унаасынын капиталдык оңдоодон өткөрүүгө акча каражатын бөлүп берүү  жөнүндө   Сары-Ой жаңы конушунан К. Жусупов атындагы Жылан-Арык …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII чакырылышынын XX сессиясы ТОКТОМУ № XX/XII, 16-август 2019-жыл

                                   Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XX сессиясы ТОКТОМУ № XX/XII  16-август   2019-жыл                                                                                           Жылан-Арык   айылы «Жылан-Арык-Алтын» бала бакчасына кошумча тайпа ачуу жөнүндө           Сары-Ой айыл өкмөтүндөгү   «Жылан-Арык-Алтын» бала бакчасына демөөрчүлөр тарабынан оңдоодон өткөрүлүп, баардык шарты болгондуктан 2- тайпа ачууга бала бакча директору С.Абдиеванын сунушун угуп, Сары-Ой айыл аймагынын …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XI, 16-август 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XI 16-август   2019-жыл                                                                                       Жылан-Арык   айылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө» 2014-жылдын 17-мартындагы №145токтомуна ылайык  Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн салык жыйымдарын чогултуу жана аларды көзөмөлдөө ыйгарым укуктарын жергиликтүү өз алдынча …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/X, 16-август 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/X 16-август   2019-жыл                                                                                       Жылан-Арык   айылы Сары-Ой айыл аймагындагы, Арис уюму тарабынан  оңдоодон өткөрүлүп жаткан эски кампанын чыгарылган  шиферлерин сатуудан  түшкөн акча каражатын кароо жөнүндө. Арис уюму тарабынан оңдоодон өткөрүлүп жаткан эски кампанын үстүндөгү чатырынан чыгарылган шиферлерин сатуудан түшкөн 42650 …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/IX, 16-август 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/IX 16-август   2019-жыл                                                                                         Жылан-Арык   айылы Жайыт комитетине пайдаланууга берилген фронталдык жъкт=гъчтъ жеке  жактарга жана юридикалык жактарга к=рс=тк=н кызматынын аларынын =лч=мън бекитъъ ж=нънд= ТОКТОМ КЫЛАТ:       Жайыт комитетине пайдаланууга  берилген фронталдык жъкт=гъчтъ жеке                жактарга жана юридикалык жактарга к=рс=тк=н кызматынын …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII Чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/VIII, 16-август 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII Чакырылышынын XX  сессиясынын          ТОКТОМУ № XX/VIII 16-август  2019-жыл                                                                           Жылан-Арык   айылы     Айыл =км=ттън аппаратына компьютер алуу боюнча акча каражатын б=лъп беръъ ж=нънд=.                                                            1.2019-жылдын 1-январына жыл башына калган калдыктан, Сары-Ой айыл =км=тънън аппаратына къчтъъ программаларды к=т=рг=н, компьютер сатып алуу максатында 31123230 беренесине …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VII Чакырылышынын XX сессиясынын ТОКТОМУ № XX/V, 16-август 2019-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VII Чакырылышынын XX  сессиясынын   ТОКТОМУ № XX/V   16-август  2019-жыл                                                                         Жылан-Арык   айылы     Айыл аймактагы Айдайгак =р==нън= малдарды эмд==-дарылоо ъчън раскол курууга акча каражатын б=лъп беръъ ж=нънд=                                   Айыл аймактагы айдайгак =р==нън= малдарды эмд==-дарылоо ъчън раскол курууга акча каражатын б=лъп беръъ ж=нънд= айыл …

Толук окуу…