Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын III- сессиясынын ТОКТОМУ III/I

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  III— сессиясынын   ТОКТОМУ  III/I   14-июнь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=т башчысын дайындоо ж=нънд=.   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Нарын аймактык шайлоо комиссиясынын 14-июнь 2021-жылдагы №2 протоколунун жана Жергиликтъъ =з алдынча башкаруу мыйзамынын негизинде Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=т …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын II- сессиясынын ТОКТОМУ № 1/3

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  II- сессиясынын   ТОКТОМУ  № 1/3   18-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы       Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо ж=нънд=.   Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VIII чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсепт== комиссиясынын т=рагасынын Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын II- сессиясынын ТОКТОМУ № 1/2

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  II- сессиясынын   ТОКТОМУ  № 1/2   18-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы       Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын, орун басарын шайлоого карата шайлоочулардын тизмесин бекитип беръъ ж=нънд=.   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын, орун басарын шайлоого …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын II- сессиясынын ТОКТОМУ № 1/1

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  II- сессиясынын   ТОКТОМУ  № 1/1   18-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы       Сары-Ой айылдык Кещешинин т=рагасын, орун басарын шайлоого карата эсепт== комиссиясынын курамын бекитъъ ж=нънд=.   Сары-Ой айыл аймагынын  айылдык Кенешинин т=рагасын,орун басарын  шайлоо боюнча эсепт== комиссиясын тъзъъ боюнча депутаттардын …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын I- сессиясынын ТОКТОМУ № I/II

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  I- сессиясынын   ТОКТОМУ  № I/II   14-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы     Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин  туруктуу комиссиясын тъзъъ ж=нънд=.   ТОКТОМ  КЫЛАТ: . 1.Экономика бюджет жана социалдык маселелер комиссиясы:   Исакеева Гълзат Бердибековна Кошалиев Бакыт Сейтекович Райымкул уулу Исрадин …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын I- сессиясынын ТОКТОМУ № I/I

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  I- сессиясынын   ТОКТОМУ  № I/I   14-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы     Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо ж=нънд=.   Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VIII чакырылышынын I сессиясынын эсепт== комиссиясынын т=рагасынын Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо боюнча …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXX сессиясынын ТОКТОМУ № XXX/ II, 17-ноябрь 2020-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXX  сессиясынын   ТОКТОМУ № XXX/ II   17-ноябрь  2020-жыл                                                                      Жылан-Арык   айылы   №4057 Жылан-Арык участкалык шайлоо комиссиясынын  резервдик                 курамына көрсөтүлгөн  талапкерлерди бекитүү  жөнүндө. “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жетекчиликке алып Жергиликтүү өз алдынча …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXX сессиясынын ТОКТОМУ № XXX/ I, 17-ноябрь 2020-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXX  сессиясынын   ТОКТОМУ № XXX/ I   17-ноябрь  2020-жыл                                                                      Жылан-Арык   айылы                                                                          Сары Ой айыл аймагынын айыл өкмөтунун                                                                                          2020-жылдын  1-январына карата кирешенин                                                                      калдыгынан калган акча каражатынан.                                                                     110,0 мин сомду чыгымдоо  жонундо.     ТОКТОМ КЫЛАТ:   2020-жылдын …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXIX сессиясынын ТОКТОМУ № XXIX/ I, 14-сентябрь 2020-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXIX  сессиясынын   ТОКТОМУ № XXIX/ I   14-сентябрь  2020-жыл                                                                      Жылан-Арык   айылы                                                                          Сары Ой айыл аймагынын айыл өкмөтунун                                                                                          2020-жылдын  1-январына карата кирешенин                                                                       калдыгынан калган акча каражатынан.                                                                     387,4 мин сомду чыгымдоо  жонундо.     ТОКТОМ КЫЛАТ:   …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXIX сессиясынын ТОКТОМУ № XXIX / I, 03-июнь 2020-жыл

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII Чакырылышынын XXIX  сессиясынын   ТОКТОМУ № XXIX / I   03-июнь   2020-жыл                                                                             Жылан-Арык   айылы           Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2020-жылдын сметасында АУПта каралган 2221 статьядан 3111 статьясына жылдыруу жөнүндө.   Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңеши                                             ТОКТОМ  КЫЛАТ:   Сары-Ой айыл аймагынын айыл …

Толук окуу…