Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын Vl — сессиясынын ТОКТОМУ VI /I

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII  чакырылышынын  Vl — сессиясынын  ТОКТОМУ  VI /I  27-январь  2022-жыл                                                                   Жылан-Арык айылы   Сары-Ой …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын Vl — сессиясынын ТОКТОМУ VI /II Сары-Ой айыл аймагындагы жайыт пайдалануучулардын 2022-жылга сметасын чыгымдоо жөнүндө

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII  чакырылышынын  Vl — сессиясынын  ТОКТОМУ  VI /II  27-январь  2022-жыл                                                                   Жылан-Арык айылы  Сары-Ой айыл …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын Vl — сессиясынын ТОКТОМУ VI /III Сары-Ой айыл аймагындагы «Пионер Булак» ИСКАКБнын 2022-жылга карата бюджетин бекитүү жөнүндө

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кеңешинин VIII  чакырылышынын  Vl — сессиясынын ТОКТОМУ  VI /III  27-январь  2022-жыл                                                                   Жылан-Арык айылы  Сары-Ой айыл …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын Vl — сессиясынын ТОКТОМУ VI /IV Сары-Ой айылында тазалыкка болгон жыйымдын өлчөмүн бекитүү жөнүндө

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  Vl — сессиясынын  ТОКТОМУ  VI /IV 27-январь  2022-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы   …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын Vl — сессиясынын ТОКТОМУ VI /V Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2022-2026-жылдар үчүн стратегиялык өнүгүү планын кошумча иш чараларды киргизүү жана толуктоо жөнүндө

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын Vl — сессиясынын  ТОКТОМУ  VI /V   27-январь 2022-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / I

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / I 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Жылан-Арык айылынын баш жагынан сугат суусун чыгарууга иштелбей турган бош каналдарды пайдалануу ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагындагы иштебей …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / II

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / II 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Жылан-Арык айылынын баш жагынан сугат суусун чыгарууга иштелбей турган эски арыктардын нугун пайдалануу   ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ Сары-Ой айыл аймагынын …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / III

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын ТОКТОМУ  V / III 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън  Жылан-Арык айылынын баш жагынан айылга жана дыйкандардын айдоо жерлерине сугат суусун чыгарууга, насоско электр энергиясын тартып жеткиръъг= аймактагы бош турган электр мамыларын пайдалануу ж=нънд=.   Депутаттардын …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / IV

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / IV 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън “Жылан-Арык-Алтын” бала бакчасынын тамак ашына т=л=нъъчъ акчасын к=т=ръъ  ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън “Жылан-Арык-Алтын” бала …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / V-VI

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / V—VI 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън  2021-жылдын 1-январына карата кирешенин калдыгынан калган акча каражатынан 100.0 мищ сомду чыгымдоо  ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагынын …

Толук окуу…