Нарын районунун Сары-Ой айыл аймагынын айыл окмотунун кайра болуштуруу фондусунун Канымет коо, Комплекстин алды, Мурзонун усту, Айылдын чыгышытарабы, БСРдин алды, Кайкалак участкалары боюнча сугат жерлеринин ижарага беруу боюнча аукцион откорулот. аукцион 2016-жылдын 29-февраль саат 10.00до айыл окмоттун имаратында отот. арызды кабыз алуу 19-февральында аяктайт.