Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / I

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / I 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Жылан-Арык айылынын баш жагынан сугат суусун чыгарууга иштелбей турган бош каналдарды пайдалануу ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагындагы иштебей …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / II

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / II 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Жылан-Арык айылынын баш жагынан сугат суусун чыгарууга иштелбей турган эски арыктардын нугун пайдалануу   ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ Сары-Ой айыл аймагынын …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / III

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын ТОКТОМУ  V / III 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън  Жылан-Арык айылынын баш жагынан айылга жана дыйкандардын айдоо жерлерине сугат суусун чыгарууга, насоско электр энергиясын тартып жеткиръъг= аймактагы бош турган электр мамыларын пайдалануу ж=нънд=.   Депутаттардын …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / IV

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / IV 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън “Жылан-Арык-Алтын” бала бакчасынын тамак ашына т=л=нъъчъ акчасын к=т=ръъ  ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън “Жылан-Арык-Алтын” бала …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V / V-VI

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V / V—VI 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън  2021-жылдын 1-январына карата кирешенин калдыгынан калган акча каражатынан 100.0 мищ сомду чыгымдоо  ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ   Сары-Ой айыл аймагынын …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V/VII

           Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V/VII 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы Сары-Ой айыл аймагынын жер комиссиясын тъзъъ ж=нънд=.   Кыргыыз Республикасынын  Жер Кодексинин 13-статьясынын, Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2011-жылдын 23-сентябрындагы №571 “Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     укугун беръънън тартиби жана шарттары ж=нънд= типтъъ …

Толук окуу…

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V-VIII

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз V— сессиясынын   ТОКТОМУ  V—VIII 01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы   Сары-Ой айыл аймагынын бюджетинин эсебиндеги каражаттан 2022-жылдын планына ылайык пайдалануу багытын аныктоо ж=нънд=.   Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши   ТОКТОМ  КЫЛАТ      Дем беръъчъ  (ълъштък)  гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо ж=нънд= …

Толук окуу…