Сары-Ой айыл айыл аймагынын айылдык Кеңешинин YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/IY

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/IY 1-август 2016-жыл.                                                                                  Жылан-Арык айылы. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  «Жергиликтүү  өз  алдынча    башкаруу   органдарына айрым мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды берүү      жөнүндө»  2014-жылдын  17-мартындагы  №145 токтомуна ылайык  Сары-Ой айыл     айыл   аймагынын  айыл  өкмөтү  менен  Нарын  райондук  статистика бөлүмү                         тарабынан  түзүлгөн  келишимди  бекитүү  жөнүндө   Кыргыз  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/III

(YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/III          Кыргыз  Республикасынын  коомчулукту  өнүктүрүү  инвестициялоо        агентсвосунун (Арис) «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1»        долбоорунун  алкагында  жайыт  пайдалануучулар биркмеси  аркылуу        Жылан-Арык  айылында  курула турган  расколдун  курулушуна        өздүк  салымга  төгүлө  турган акча каражатынын  суммасын бекитүү        жөнүндө   Сары-Ой  айыл аймагынын  …

Толук окуу…

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/II

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/II 1-август 2016-жыл.                                             Жылан-Арык айылы. №4057 Жылан-Арык участкалык шайлоо  комиссиясынын  резервине                 көрсөтүлгөн  талапкерлердин тизмесин  бекитүү жөнүндө   “Кыргыз  Республикасынын  шайлоо  жана …

Толук окуу…

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/I

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/I 1-август 2016-жыл.                                                                                  Жылан-Арык айылы.                  Сары-Ой  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтүндө  муниципалдык  кызмат                                көрсөтүүнүн  кошумча  тизмегин  бекитүү   жөнүндө   Муниципалдык  кызматтын кошумча тизмегинин долбоорун даярдоо үчүн  айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссиянын сунушун карап чыгып Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  Кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: …

Толук окуу…

YI Чакырылышынын ХХYII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYII/II

(YI Чакырылышынын ХХYII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYII/II 9-июнь  2016-жыл.                                                                                   Жылан-Арык айылы.          Сары-Ой  айыл  аймагынын айыл өкмөтүндөгү  жайыт  комитетинин                         2016-жылга  карата  бюджетин  бекитүү  жөнүндө “ Кыргыз  Республикасынын  ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесинин негизинде,”жайыттар жөнүндө” Кырыз  Республикасынын мыйзамынын 4-беренесине ылайык  Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  кеңешинин YI …

Толук окуу…

YI Чакырылышынын ХХYII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYII/I

(YI Чакырылышынын ХХYII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYII/I 9-июнь  2016-жыл.                                                                                   Жылан-Арык айылы. Сары-Ой  айыл  аймагынын  2030-жылга                                                                          чейин туруктуу өнүктүрүү  концепциясынын                                                                                 долбоору  жана 2018-2023-жылдардын                                                                                 мезгилине  чейин  туруктуу өнүктүрүү                                                                                  стратегиясынын  долбоорун  бекитүү                                                                                                           жөнүндө   Нарын райондук  мамлекеттик  администрациясынын «Нарын районунун  айыл аймактарынын  2030-жылга чейин  туруктуу  өнүктүрүү  концепциясынын долбоорун …

Толук окуу…