Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХХШ сессиясы ТОКТОМУ №ХХХШ/I

YI  Чакырылышынын ХХХШ сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХХШ/I 16-декабрь  2016-жыл.                                                    Жылан-Арык  айылы. 2016-жылдын  сметасында  ар кандай  кырсыктардын  алуу  үчүн                   каралган  10,0  миң  сом  акча  каражатынан  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХХII сессиясы ТОКТОМУ №ХХХII/II

YI  Чакырылышынын ХХХII сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХХII/II 16-ноябрь   2016-жыл.                                                                         Жылан-Арык  айылы. 2016-жылдын  сметасында  көмүр  сатып  алууга  каралган  акча              каражатынан 56,3 миң  сом  акча  каражатын  айылдын  генпланын                                         түзүүгө  которуу  жөнүндө   1.2016-жылдын  сметасында   көмүр  сатып  алууга 286,0  миң сом  акча каражаты  каралып  өткөрүлгөн  тендердин  жыйынтыгы  менен  229,3  сомго көмүр  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХХII сессиясы ТОКТОМУ №ХХХII/I

(YI  Чакырылышынын ХХХII сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХХII/I 16-ноябрь   2016-жыл.                                                    Жылан-Арык  айылы.    Айылды  инвестициялоо  долбоору -3  алкагында Сары-Ой  айыл  аймагында түзүлгөн  конкурстук  комиссия  тарабынан  аныкталган  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХХI сессиясы ТОКТОМУ №ХХХI/I

YI  Чакырылышынын ХХХI сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХХI/I 21-октябрь   2016-жыл.                                                                         Жылан-Арык  айылы. №4057 жылан-Арык  участкалык  шайлоо  комиссиясынын  резервине                                     А.Мамырбаевди   көрсөтүү  жөнүндө   “Кыргыз  Республикасынын шайлоо  жана референдум  өткөрүү  боюнча шайлоо  комиссиялары  жөнүндө”Кыргыз  Республикасынын мыйзамын жетекчиликке алып Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: 1.Айыл аймагындагы шайлоочулардын участкалык шайлоо …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХХ сессиясы ТОКТОМУ №ХХХ/I

(YI  Чакырылышынын ХХХ сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХХ/I 29-сентябрь   2016-жыл.                                                                         Жылан-Арык  айылы. Сары-Ой  калктуу конуштарынын  чек  араларын  тактоо                                                   жана бекитүү  жөнүндө   Нарын  райондук  мамлекеттик  администрациясынын 04.10.2012-жылдагы №211-б буйругунун  жана  Сары-Ой айыл  аймагынын айыл  өкмөтүнүн 26.07.2016-жылдагы №55-б буйруктарынын негизинде «Кыргызмамжердолбоор» мамлекеттик долбоорлоо  институтунун  Нарын  жерге  жайгаштыруу  экспедициясы тарабынан даярдалган  Сары-Ой …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХIХ сессиясы ТОКТОМУ №ХХIХ/II

(YI Чакырылышынын ХХIХ сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХIХ/II 23-август 2016-жыл.                                                                               Жылан-Арык  айылы. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2016-жылдын 1-январына калган кирешенин калдыгынан 63,5 миң сом акча каражатын  чыгымдоо жөнүндө   Сары-Ой айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин кезексиз ХХIХ сессиясы   ТОКТОМ КЫЛАТ: 2215                         7,4миң сом   2222                          8,5 миң сом   2823                          …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХIХ сессиясы ТОКТОМУ №ХХIХ/I

(YI Чакырылышынын ХХIХ сессиясы)                                                   ТОКТОМУ №ХХIХ/I 23-август 2016-жыл.                                                                               Жылан-Арык  айылы.   КРӨнүн  мамлекеттик  каттоо  комитетинин                                                                           алдындагы  ЖААК  жана  калкты  каттоо                                                                           департаменти  менен  Сары-Ой  айыл                                                                            аймагынын  айыл өкмөтүнүн  ортосунжа                                                                           түзүлгөн келишимди  бекитүү  жөнүндө   КРӨнүн  мамлекеттик  каттоо  комитетинин  алдындагы  ЖААК  жана калкты  каттоо  департаменти  менен  Сары-Ой  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/Y

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/Y 1-август 2016-жыл.                                                                                  Жылан-Арык айылы. Сары-Ой  айыл аймагынын айыл  өкмөтүнүн  2016-жылдын                  1-январына карата атайын каражаттан калган 8400 сом                                       каражатын чыгымдоо  жөнүндө   Сары-Ой  айыл  аймагынын  айыл өкмөтүнүн бөлүм  башчысы К.Султанованын  билдирүүсүн  угуп  Сары-Ой айыл аймагынын  айылдык Кеңешинин ХХYIII  сессиясы                                                                    ТОКТОМ  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/IY

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/IY 1-август 2016-жыл.                                                                                  Жылан-Арык айылы. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  «Жергиликтүү  өз  алдынча    башкаруу   органдарына айрым мамлекеттик  ыйгарым  укуктарды берүү      жөнүндө»  2014-жылдын  17-мартындагы  №145 токтомуна ылайык  Сары-Ой айыл     айыл   аймагынын  айыл  өкмөтү  менен  Нарын  райондук  статистика бөлүмү                         тарабынан  түзүлгөн  келишимди  бекитүү  жөнүндө   Кыргыз  …

Толук окуу…

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы ТОКТОМУ №ХХYIII/III

YI Чакырылышынын ХХYIII сессиясы)                                                ТОКТОМУ №ХХYIII/III          Кыргыз  Республикасынын  коомчулукту  өнүктүрүү  инвестициялоо        агентсвосунун (Арис) «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1»        долбоорунун  алкагында  жайыт  пайдалануучулар биркмеси  аркылуу        Жылан-Арык  айылында  курула турган  расколдун  курулушуна        өздүк  салымга  төгүлө  турган акча каражатынын  суммасын бекитүү        жөнүндө   Сары-Ой  айыл аймагынын  …

Толук окуу…