Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын кезексиз XХY сессиясынын ТОКТОМУ № ХХY/I

toktom-shapka

Сары-Ой  айыл  аймагынын  айылдык  Кеңешинин

                               VI чакырылышынын  кезексиз  XХY сессиясынын

                                                

                                                  ТОКТОМУ   № ХХY/I

 

12- май 2016-жыл                                                             Жылан-Арык айылы.

 

                                                                                             Сары-ой  айыл  аймагынын  айыл

                                                                                             өкмөтүнүн 2017-2019-жылдарга

                                                                                             карата  бюджетинин  кирешелер

                                                                                             бөлүгүн  бекитүү  жөнүндө

     

                           Сары-Ой  айыл  аймагынын  айылдык  Кеңеши

 

                                             ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

 

1.Сары-Ой  айыл  аймагынын айыл  өкмөтүнүн  2017-2019-жылдарга бюджетинин кирешелер бөлүгүнүн  долбоору 2017-ж-692,4 миң сом,2018-ж-756,9миң сом,  2019-ж 771,2миң сом,мунун ичинен атайын эсеп 2017-ж-52,0,2018-ж-52,0 миң сом,2019-ж-52,0 миң сом.өлчөмүндө бекитилсин.

 

 

                          Аталышы  2017-ж  2018-ж  2019-ж
 1.            Жергиликтүү кирешелер 640,4   704,9

 

  719,2
 2.            Атайын  эсеп  52,0   52,0  52,0
 

Мунун  ичинен

1.

 

   Агент төлөчү п/салык

 

 393,0

 

 456,0

 

 470,0

 

2.   Өз ыктыяры менен төлөөчү патент салыгы  26,0  26,0  26,0
3.    Кыймылсыз мүлк салыгы   0,6  0,6  0,6
4.   Транспорт  салыгы  46,8  46,8  46,8
5.    Огород салыгы  16,9  16,9  16,9
 6. Үлүш  салыгы  106,7  106,7  106,7
 7. А йыл чарба эмес салыгы  1,0  1,0  1,0
 8. Соода кылуудан  алынуучу салык  12,3  13,8  14,1
 9. Аренда  ФПС  28,7  28,7  28,7
 10.  Таштанды   чыгаруу  жыйымы  2,6  2,6  2,6
 11.  Мамлекеттик  пошлина  5,5 5,5 5,5
 12.  Административдик  штраф  0,3  0,3  0,3
  Баары:  640,4  704,9  719,2
   Атайын  эсеп  52,0  52,0  52,0
    Баары: 692,4 756,9 771,2

 

2.Сары-Ой  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтүнүн 2017-2019-жылдарга карата бюджетинин  кирешелер боюнча  долбоорун  аткарууну  көзөмөлгө  алуу  туруктуу комиссияга тапшырылсын .

 

 

Төрага:                                                                      М.Нааматбеков.

 

Жөнөтүлсүн: Иш кагаздарына,Сары-Ой айыл өкмөтүнө,Наран облустук юстиция башкармалыгына бюджеттик комиссияга.

Добавить комментарий