Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин (YII Чакырылышынын кезексиз Y сессиясы) ТОКТОМУ №Y/YI

toktom-shapka

                                     (YII Чакырылышынын  кезексиз Y сессиясы)

                                               ТОКТОМУ №Y/YI

25-февраль  2017-жыл.                                                                         Жылан-Арык айылы.  

             Жайыт комитетинин 2017-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө.

 

Жайыт комитетинин 2017-жылга карата сунуштаган бюджетинин долбоорун талкуулап Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын кезексиз чакырылган V сессиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Жайыт комитетинин 2017-жылга карата бюджетин жайыт пайдалануучулар бирикмесинин мүчөлөрү менен карап чыгуу жагы жайыт комитетинин төрагасына милдеттендирилсин.

2. Токтомдун аткарылышына көзөмөл кылуу жагы мандат, бюджет, экономика курулуш жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.

 

 

Төрага:                                                                     Б.Кошалиев.

Жөнөтүлсүн: Иш кагаздарына, жайыт комитетине.


  «Бекитемин»

                                                                         Сары-Ой  айыл   аймагынын

                                                                     айылдык  Кенешинин төрагасы :

                                                                        ________________Б.Кошалиев

       Сары-Ой айыл өкмөтүнүн  жайыт  пайдалануучуларынын  жайыт

                                 комитетинин 2017-жылга  карата

                                                  БЮДЖЕТИ.

№ п/п Чыгымдардынстатьялары саны баасы Суммасы
1 Төрөаганынэмгекакысы 1 4500 54.0
2 Бухгалтер 1 4000 48,0
3 Камсызтандырууүчүн төлөм  17/25%     17,6
4 Канц товар     1,8
5 Командировка     20,0
6 Жайыткомитетеинин инфраструктура     43,0
7 Жерсалыгы     61,4
8 Жайыткомитетеининчыгымы     245,8

Жайытпайдаланууакысы 1 баш (ШМБ)

Мал түрү 1 баш ШМБ баасы Сумма Жайытжерсалыгы Жалпыжайытүчүн
1 баш баа сумма Саны баасы сумма
1 И М М 522 53 27666 22 11484 522 75 39150
2 Майдажандык 11005 11 121 055 3 33015 11005 14 154070
3 жылкы 602 53 31 906 22 13244 602 75 45150
4 Жашбодо мал 209 37 5402 12 1752 146 49 7154
5 Төө 4 53 212 22 88 4 75 300
  баардыгы 12342   186241   59583     245,8

Эскертүү :Cары-Ой айыл өкмөтүбоюнчажайытпайдаланууакысы 1 баш жылкы.   уйтопоз, төөгө 53 аныничиненжерсалыгыүчүн  22сом,койэчкиге  11 сом 1 баш   кой эчкигежерсалыгы 3  сом жайыткажерсалыгын төлөмүнаныктоо   22 261 х 2,65 — 58 991,65сом  х 1,04 каэффценти  61 351,17, шартуу мал башынын саны менен  59583 : 3475 – 17.1 болот.

% Мал түрү Которуукоэфф 1 баш  жайытжерсалыгы Суммасы
1 Иримүйүздүү мал 522 1,0 22 11 484
2 Майдажандык 2201 0,2 3,0 33 015
3 Жылкы 602 1,0 22 13 244
4 Жашбодо мал 146 0,7 12 1 752
5 Төө 4 1,0 22 88
  Баардыгы 3475     59 583
 

Жайыт  комитетинин  төрагасы:                                                       К Бектурганов

Добавить комментарий