Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин (YII Чакырылышынын YI сессиясы) ТОКТОМУ №YI/III

toktom-shapka

(YII Чакырылышынын YI сессиясы)

                                               ТОКТОМУ №YI/III

2-март 2017-жыл                                                                            Жылан-Арык айылы.

Сары-Ойайылокмотунунаймагындагы «Пионер-Булак» ИСКАКБсининичуучу таза суу учун калктан алынуучу тарифи жонундо.

«Жергиликтууозалдынчабашкаруужонундо» КыргызРеспубликасынынМыйзамынын 36-беренесине ылайыкСары-Ой айылдык кенеши токтом кылат:

1.  «Пионер-Булак » ИСКАКБсининичуучу таза суугаболгон тариф: томондогудойболупбекитилсин:

кардарлар Олчообирдиги баасы (сом) Биркундук

нормасы (литр)

1 Бюджеттикмекемелер 1м/куб 14,43  
2 Калкучун      
Аныничинен:

а) кочодосуу

чоргосунан

пайдалангандар

1 адамга 1 айга

1 адага 1 жылга

20-00

240-00

50
б)короосунансуу

пайдалангандарга

1 адамга 1 айга

1 адамга 1жылга же 1м/куб

35-00

420-00

14,43

87
Суутуташтырууакысы (подключение) 1 абоненттен

1 жолу

3000-00  

 

2.Бул  токтомдунаткарылышынкозомолдуккоалып Нарынобласындагымонополиягакаршысаясатжанаатаандаштыктыонуктуруубоюнчамамлекеттик органы менентарифтикбаалардымакулдашыпбекитипалуу жагы «Пиоер-Булак» ИСКАКБсининторагасы М Нааматбековкомилдеттендирилсин.

 

Сары-Ой айылдык кенешинин

торагасы:                                                  С Кошалиев.

 

 

 

 

 

 

 

Сары-Ой айыл аймагынын

 айылдык Кеңешинин

                                                                                                          YII чакырылышынын Y

                                                                                                              сессиясына тиркеме

 

Пионер-Булак ИСКАКБнин 2017-жылга карата бюджети кирешелер боюнча 168,0миң сом,чыгашалары 168,0 миң  сомго  төмөндөгүдөй белгиленсин.

-эмгек акы -84,0миң сом;

-соц  фонд- 14,5;

-сатуудан алынуучу салык-5,6;

-электр энергиясы-20,0;

-оңдоо иштери-21,2;

-канц товар- 1,5;

-сапар  чыгымы-15,0;

-ГФРЕге которуу-6,1;

Баары; 168,0 миң сом.

Добавить комментарий