Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын V CЕССИЯСЫ № V/1 ТОКТОМУ

toktom-shapka

(VIЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН VCЕССИЯСЫ)

                                         ТОКТОМ  № V/1

24-июнь 2013-жыл                                                          Жылан-Арык айылы.

Сары-Ой  айыл аймагынын  айыл өкмөтүндөгү  жайыт комитетинин

                              2013-жылга карата бюджетин  бекитүү жөнүндө

«Кыргыз республикасынын  ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесинин негизинде, ошондой элэ   «жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 4-беренесине ылайык Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIчакырылышынын Vсессиясы  жайыт жерлерин натыйжалуу пайдаланууну камсыз кылуу максатында

ТОКТОМ    КЫЛАТ:

1.Жайыт  комитетинин   2013-жылга  карата  сунуштаган  бюджети  бекитилсин:(тиркеме тиркелет)

2.Жайыт  комитетинин  жетекчилигине келип түшкөн каражаттарды  мыйзамга ылайык көзөмөлдөө жагы  тапшырылсын.

3.Бул токтомдун  аткарылышын көзөмөлдөө  Сары-Ой  айыл аймагынын башчысы

Б. Султаналиевге  тапшырылсын.

Сары-Ой  айыл аймагынын  айылдык

Кенешинин  төрагасы                                                                       М.Нааматбеков.


«Бекитемин»

 Сары-Ой айыл аймактык

Кеңешинин төрагасы :

_______________М. Нааматбеков.

Сары-Ой айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучуларынын жайыт          

комитетеинин 2013-жылга карата

БЮДЖЕТИ  

№ п/п Чыгымдардын статьялары саны баасы Суммасы
1 Төраганын эмгек акысы 1 4 000 48000
2 Бухгалтерь 1 3500 42000
3 Камсыздандыруу үчүн төлөм  17/25%     15,5
4 Транспортук чыгымдар     12,0
5 Канц товар     1,5
6 Командировка     14,0
7 Жайыт комитетеинин инфастуктура     12,7
8 Жайыт комитетеинин чыгымы      

                                    Жайыт пайдалануу акысы 1 баш (ШМБ) 

Мал түрү 1 баш ШМБ баасы Сумма Жайыт жер салыгы Жалпы жайыт үчүн
1 баш баа сумма Саны баасы сумма
1 Ири мүйүздүү мал 569 53 30157 22 12518 569 75 42675
2 Майда жандык 10118 11 111298 5,0 50590 10118 16 161888
3 жылкы 345 53 18285 22 7590 345 75 25875
5 Төө 7 53 371 22 154 630 75 525
  баардыгы 10 559   160111   70852     230963

 Эскертүү: 

% Мал түрү Которуу коэфф 1 баш  жайыт жер салыгы Суммасы
1 Ири мүйүздүү мал 1,0 22 12518
2 Майда жандык 0,2 5,0 50590
3 Жылкы 1,0 22 7590
4 Жаш бодо мал 0,7 22 630
  Баардыгы      

 Жайыт комитетинин төрагасы                                             Ж Жээналиев.

Комментирование запрещено