САРЫ-ОЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН VI ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН XXIII СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ № ХХIII/II

toktom-shapka

САРЫ-ОЙ   АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИНИН

               VI ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН  XXIII  СЕССИЯСЫНЫН

                                           ТОКТОМУ  № ХХIII/II

«  24 »   Февраль   2016-ж                                       Жылан-Арык айылы

                                                                                       Сары-ой айыл аймагынын айыл

                                                                                    өкмөтүнүн  2014-жылдагы

                                                                          бюджетинин аткарылышы,             

                                                                              2016-жылга карата бюджетти

                                                                             бекитүү жана 2017-2018-жылдардын

                                                                               божомолун кароо жөнүндө

 

                           Сары-Ой   айыл  аймагынын  айылдык Кенеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

  1. 2014- жылдын айыл өкмөтүнүнү  бюджетинин  аткарылышы  канаттандырарлык  деп  белгиленсин.
  2. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2016- жылга бюджетинин кирешелер бөлүгү         боюнча 4455,2 мин сом, атайын эсеп-52,0 мин сом, жалпы баары 4507,2 мин сом       чыгашалар болугу 4507,2 мин сом олчомундо смета бекитилсин.

 

2.1. Мунун ичинен кирешелер бөлүгү

 

  Көрсөткүчтүн аталышы сумма
1 Теңдештирилген грант 3883,6
2 Жергиликтүү кирешелер 571,6
3 Атайын эсеп 52,0
4 Жалпы баары 4507,2

 

Жергиликтуу кирешелер болугу томондогудой бекитилсин . Мунун ичинен:

 

1 Агент толочуу п/налог 360,0
2 Оз ыктыяры менен толоочу патент салыгы 24,0
3 Кыймылсыз мулк салыгы 0,6
4 Транспорт салыгы 46,8
5 Огород салыгы 16,9
6 Үлүш салыгы 74,2
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 11,0
9 Аренда КБФ жери 28,7
10 Таштанды чыгаруу жыйымы 2,6
11 Мамлекеттик пошлина 5,5
12 Административдик штраф 0,3
  баары: 571,6
  Атайын эсеп 52,0
  Теңдештирилген грант 3883,6
       Жалпы баары: 4507,2

 

2.2  Сары-Ой айыл аймагынын 2016- жылга карата каралган бюджеттин чыгыша болугу          -4455,2 мин сом, атайын эсеп-52,0 мин сом, баардыгы -4507,2, мин сом

 

Мунун ичинен жалпы айыл окмот боюнча

 

Эмгек-акыга-2140,8 мин сом, 15 (он беш) штаттык бирдик учун (АУП-11,библ-1,клуб-

Соц.фондго-322,8 мин сом

Иш сапарга-73,5 мин сом

Транспорттук чыгымга-92,4 мин. сом

Башка чыгымдарга-157,9 мин. сом

Дары-дармек -1,0мин сом

Тамак аш учун-80,0 мин. сом

Имараттарды ондоого-251,0 мин. Сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-385,4 мин. сом

Көмүр сатып алуу учун-286,0 мин. сом

э/энергияга-189,8 мин. сом

Имараттар ж/а курулуштар-453,6

Машина жабдуулар-21,0

Атайын эсеп-52,0 мин. сом тамак аш сатып алуу учун.

Башкаруу аппаратына баардыгы-3620,3 мин сом

Эмгек-акыга-1886,6 мин сом

Соц.фондго-279,0 мин. сом

Иш сапарга-70,0 мин.

Транспорттук чыгымга-92,4 мин. сом

Башка чыгымдарга-154,9 мин. сом

Мулкту учурда  ондоого-190,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-360,4 мин. сом

э/энергияга- 133,4 мин. сом

Имараттар жана курулуштар – 453,6 мин сом.

Башкаруу аппаратынын штаты- 11 (он бир)  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

Мадиният тармагына баардыгы-348,9 мин сом

Эмгек-акыга-254,2 мин сом,

Соц.фондго-43,8 мин. Сом

Сапар чыгымы-3,5

Башка чыгымдар-3,0

Имаратты учурда ондоо12,0мин сом

Чарбалык башка чыгымдар учун- 15,0 мин. сом

Комур-4,9 мин сом

э/энергияга-2,5 мин. Сом

Машина жабдуулар -10,0 мин. сом (материалдык запастар-10,0 м с)

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -1, клуб-3, баары- 4(торт) штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим беруу тармагына баардыгы-538,0 мин сом,  мунун ичинен бюджет-486,0 сом, атайын эсеп-52,0 мин сом

Дары-дармек алуу-1,0 мин сом

Тамак аш учун-80,0 мин. сом

Имараттарды ондоого-49,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-10,0 мин. сом/

Көмүр сатып алуу учун-281,1мин сом

э/энергияга-53,9 мин. сом

Машина жабдуулар-11,

Атайын эсеп-52,0 мин сом тамак аш учун

“Жылан-Арык-Алтын”     балдар бакчасына  -52,0 мин сом

2.3   Сары-Ой  айыл аймагынын 2017-жалга кирешелер боюнча болжол-4214,2мин сом суммасында, 2018 жылга-4403,3 мин сом акча каражаты  жергиликтуу                    бюджетинин негизги көрсөткүчтөрүнүн  болжолу жактырылсын.

Мунун ичинен

Имараттар жана курулуштар – 453,6 мин сом.

Башкаруу аппаратынын штаты- 11 (он бир)  штаттык  бирдик менен бекитилсин.

Мадиният тармагына баардыгы-348,9 мин сом

Эмгек-акыга-254,2 мин сом,

Соц.фондго-43,8 мин. Сом

Сапар чыгымы-3,5

Башка чыгымдар-3,0

Имаратты учурда ондоо12,0мин сом

Чарбалык башка чыгымдар учун- 15,0 мин. сом

Комур-4,9 мин сом

э/энергияга-2,5 мин. Сом

Машина жабдуулар -10,0 мин. сом (материалдык запастар-10,0 м с)

Маданият кызматкерлеринин штаты китепкана -1, клуб-3, баары- 4(торт) штаттык бирдик менен бекитилсин.

Билим беруу тармагына баардыгы-538,0 мин сом,  мунун ичинен бюджет-486,0 сом, атайын эсеп-52,0 мин сом

Дары-дармек алуу-1,0 мин сом

Тамак аш учун-80,0 мин. сом

Имараттарды ондоого-49,0 мин. сом

Чарбалык башка чыгымдар учун-10,0 мин. сом/

Көмүр сатып алуу учун-281,1мин сом

э/энергияга-53,9 мин. сом

Машина жабдуулар-11,0

Атайын эсеп-52,0 мин сом тамак аш учун

“Жылан-Арык-Алтын”     балдар бакчасына  -52,0 мин сом

 

 

Мунун ичинен кирешелер болугу

  Көрсөткүчтүн аталышы 2017ж. 2018ж
1 Теңдештирилген грант 3554,3 3678,9
2 Жергиликтүү кирешелер 607,9 672,4
3 Атайын эсеп 52,0 52,0
  Жалпы баары 4214,2 4403,3
Жергиликтуу кирешелер бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин  
  Мунун ичинен    
1 Агент толоочу п/налог 393,0 456,0
2 Өз ыктыяры менен толоочу патент салыгы 26,0 26,0
3 Кыймылсыз мулк салыгы 0,6 0,6
4 Транспорт салыгы 46,8 46,8
5 Огород салыгы 1        16,9 16,9
6 Үлүш салыгы          74,2 74,2
7 Айыл чарба эмес жер салыгы 1,0 1,0
8 Соода кылуудан алынуучу салык 12,3 13,8
9 Аренда КБФ жери        28,7    28,7
10 Таштанды чыгаруу жыйымы        2,6    2,6
11 Мамлекеттик пошлина 5,5 5,5
12 Административдик штраф 0,3 0,3
  баары: 607,9 672,4
  Атайын эсеп 52,0 52,0
  Теңдештирилген грант 3554,3 3678,9
  Жалпы баары: 4214,2 4403,3

  2.4. 2017-жылга чыгышалар боюнча болжол- 4214,2 мин сом, 2018-жылга- 4403,  мин сом акча каражаты болжолу жактырылсын.

 

  Аталышы 2017 2018
1 Башкаруу аппараты 3371,4 3522,6
2 Маданият тармагы 337,1 352,3
3 Билим берүү тармагы 505,7 528,4
  Жалпы баары 4214,2 4403,3

 

1.Балдар бакчаларга ата-энелерден алынуучу толом ар бир айдын5-числосунан    кечиктирилбестен ошол ай учун толук төгүп туруу жана 25 баланы толук кабыл алуу балдар бакчасынын башчысы (С.Абдиевага) милдеттендирилсин жана акча каражатты убагында төкпөсө чара көрүлсүн.

  1. Сары-Ой айылдык Кенешинин кирешелердин түрлөрү боюнча планды аткаруу салык  адиси К.Исаевага жана жер адиси Р.Нааматбековго милдеттендирилсин, ал эми пландардын аткарууга чара көрүү, токтомдун аткарылышы финансы бөлүмүнүн башчысы К.Султановага  тапшырылсын.
  2. Бюджеттин жана атайын эсептин сметасын бекитип берүү жагы Нарын  райондук финансы бөлүмүнөн суралсын

 

Төрага:                                                                      М.Нааматбеков.

 

Жөнөтүлсүн.Иш кагаздарына,Юстиция башкармалыгына.

Добавить комментарий