Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешини VI чакырылышынын XVI сессиясынын ТОКТОМУ № ХYI/II

toktom-shapka

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешини   VI   чакырылышынын

                                                XVI сессиясынын

                                                ТОКТОМУ  № ХYI/II

30-март  2015-жыл                                                         Жылан-Арык айылы.

                                                                  Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2015-жылга

                                                                     бюджетин бекитүү  жөнүндө

   Сары-Ой  айыл  аймагынын  айыл  өкмөтүнүн  2015-жылга бюджетин талкуулап Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин YI чакырылышынынХYI cессиясы

                                           ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Сары-Ой айыл өкмөтүнүн бюджетинин көлөмү кирешелер боюнча 555,2 миң сом анын ичинен юридикалык,физикалык жактардан алынуучу салык жана башка төлөмдөр,Республикалык бюджеттен  алынуучу теңдештирилген грант 3662,4 миң сом , ал эми чыгымдары 4217,6  миң сомго аныкталып, анын ичинен билим берүү тармагын каржылоого 625,7 миң сом, маданият тармагын каржылоого 502,4 миң сом, айыл өкмөтүнүн башкаруу органын каржылоого 3089,5 миң сом өлчөмүндө бекитилсин (№ 1 тиркеме тиркелет).

2.Юридикалык жана физикалык жактардан алынуучу салык жана башка төлөмдөр 555,2 миң сомго бекитилсин ( № 2 тиркеме тиркелет).

3.Тазалык жыйымы ар бир түтнгө 10 сомдон белгиленсин.

4.Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы  Сары-Ой  айылдык Кеңешинин бюджет боюнча комиссиясына жана Сары-Ой айыл өкмөтүнүн финансы экономикалык

бөлүмүнүн башчысы  К.Султановага тапшырылсын.

Сары-Ой айыл аймагынын

айылдык Кеңешинин төрагасы:                                      М.Нааматбеков

 


 

 

                                                        Сары-Ой айыл аймагынын айылдык 

                                                         Кеңешини  2015-жылдын 30-мартындагы

                                                         VI     чакрылышынын  ХVI   сессиясынын 

                                                         №ХYI/II    токтомуна   № 1 тиркеме

 

Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2015-жылдагы бюджетинин кирешелери жана чыгашалары боюнча

                  кирешелер         сумма
1

 

Баардык алынуучу салык 555,2
2

 

Максаттуу грант
3

 

Теңдештирилген грант 3662,4
4

 

Баардык кирешелер 4217,6

 

                чыгашалар             сумма
1 Айыл өкмөтүнүн башкаруу органдарын кармоого

 

3089,5
2 Маданият тармагы

 

502,4
3 Билим берүү тармагы

 

625,7
  Баардык чыгымдар: 4217,6

                                                                    


Сары-Ой айыл аймагынын айылдык 

                                                          Кеңешини  2015-жылдын 30- мартындагы

                                                          VI     чакрылышынын  XVI сессиясынын 

                                                          № ХYI/II    токтомуна   № 2 тиркеме

 Юридикалык жана физикалык жактардан алынуучу салыктардын жана башка төлөмдөрдүн 2015-жылга Сары-Ой айыл өкмөтү боюнча планы 

                         Аткарылышы            сумма
1 Юридикалык жактан алынуучу салык 74,2
2 Физикалык жактан алынуучу салык 16,9
3 Госпошлина 5,5
4 Соода кылганда алынуучу салык 11,0
5 Транспорт салыгы 46,8
6 Патент 15,6
7 Айыл чарбасына арналбаган жер салыгы 1,0
8 Аренда КБФ жери 28,7
9  п.налог 300,0
10 Кыймылсыз  мулк  салыгы 0,6
11 Тазалык 2,6
12 Административдик штраф 0,3
  Баары: 503,2
13 Спец.средство 52,0
  Баары: 555,2
  Теңдештирилген грант 3662,4
  Баардык грант 3662,4
  Баардык жергиликтүү бюджетке түшүүчү киреше 4217,6

                                                                 


 

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык 

Кеңешини  2015-жылдын 30- мартындагы                                           

 VI    чакрылышынын    XVI сессиясынын 

№ 10/2        токтомуна   № 3 тиркеме

 Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2014жылга жергиликтүү бюджетинин чыгаша бөлүгү 

                      аткарылышы            Сумма
1 Билим берүү 625,7
2 Маданият тармагы 502,4
3 Айыл өкмөтүнүн башкаруу органын каржылоого 3089,5
4 Баары: 4217,6

 

Комментирование запрещено