Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын XY сессиясынын ТОКТОМУ № XY/2

toktom-shapka

             Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  Кеңешинин

                        VI чакырылышынын XY сессиясы

 30-декабрь 2014-жыл                                              Жылан-Арык айылы.                                                                                                                                                                                             ТОКТОМ № XY/2

 Сары-Ой айыл аймагынын айыл  өкмөтүндөгү

жайыт комитетинин Кыргыз Республикасынын

 жайыттар  жөнүндөгү  мыйзамын  аткаруу 

боюнча  алпарып  жаткан  иши  жөнүндө

Сары-ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндөгү  жайыт комитети 2009-жылдын 26-январындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамын жетекчиликке алып иш жүргүзүп келишкен.Кыргыз Республикасынын «Жайыттар жөнүндө» мыйзамына ылайык,жергиликтүү коомчулуктун Жайыт пайдалануучулар бирикмелерин түзүүсү жергиликтүү коомчулук мүчөлөрүнүн жайыттар менен ресурстарды пайдалануу жана башкаруу укуктарын толук кандуу жана натыйжалуу ишке ашыруусуна, жайыттарды натыйжалуу пайдалануу жана жакшыртууга кызыкдар болуусуна мүмкүнчүлүк берет.Жайыт комитети тарабынан 2014-жылыга карата план түзүлгөн эмес.Жайыт жерлеринин пайдалануу үчүн жайыт акысы белгиленип айылдык кеңеш тарабынан бекитилген.Жайыт комитетинде Жайыт акысын ,жер салыгын  чогултуу жакшы жолго коюлган эмес.Жайыт пайдалануучуларга жайыт  билеттери кыркылып  берилбей калган.

Жогорудагыларды белгилеп Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңеши

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

1.Сары_ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндөгү жайыт комитетинин жетекчилиги Кыргыз Республикасынын жайыттар жөнүндөгү  мыйзамынын талаптарын аткарбай ишти уюштурууда кемчиликтерге жол берип жаткандыгы белгиленсин;

2.Жайыт комитетинин төрагасы( Ж.Жээналив) төмөндөгүгөр тапшырылсын.

-2013-жылга 2014-жылдагы өнбөй калган жайыт акысын ,жер салыгын өндүрүү;

-2015-жылга карата жайыт пайдалануу боюнча иш чаралардын мерчемин иштеп  чыгып айылдык  кеңешке  бекиттирүү;

-2015-жылга  карата  жайыт акысын, жер салыгын аныктап айылдык кеңештин кароосуна коюу;

-2015-жылга карата жайыт комитетин бюджетинин долбоорун айылдык кеңештин кароосуна сунуштоо;

-малды тиешелүү жайытка айдап баруунун жана  көчүрүүнүн мөөнөттөрүн тактоо;

-жайыт салыгын өндүрүүдө мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдү так сактоо;

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык

Кеңешинин төрагасы:                                                                  М.Нааматбеков.

Комментирование запрещено