Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын XY сессиясынын ТОКТОМУ № XY/5

toktom-shapka

           Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  Кеңешинин

                              VI чакырылышынын XY  сессиясы

 

30декабрь . 2014-жыл                                                        Жылан-Арык айылы.                                                                                                                                                                               ТОКТОМ № XY/5

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин

2015-жылдын I-жарым жылдыгы үчүн иш             

планын бекитүү жөнүндө

1.Сары-Ой айыл аймагынын айылдык кеңешинин 2015-жылдын I-жарым жылдыгы

үчүн иш планы бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын.

Сары-Ой айыл аймагынын

айылдык кеңешинин

төрагасы:                                                                     М.Нааматбеков.


Сары-Ой  айыл  аймагынын айылдык

Кеңешинин (VI чакырылышынын)

ХV сессиясынын №ХV /5 токтомуна

тиркеме

Сары-Ой айыл  аймагынын айылдык  Кеңешинин 2015-жылдын I-жарым  жылдыгы үчүн

                                                                        ИШ МЕРЧЕМИ:

                             Каралуучу  маселелер   Даярдоого  жооптуулар
                                           I-КВАРТАЛ  
1. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2014-жыл ичиндеги  социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн  жыйынтыгы  жөнүндө. Сары-Ой айылдык кеңешинин

маданият,саламаттыкты сактоо.билим берүү, коомдук тартипти.мыйзамдуулукту сактоо, социалдык жактан коргоо  боюнча туруктуу комиссиясы,айыл өкмөтүнүн аппараты.

2. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2015-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө. Сары-ой  айылдык  Кеңешинин мандат,экономикалык.пландоо,курулуш. байланыш,айлана чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу  комиссиясы,айыл өкмөтүнүн  аппараты.
3. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2013-жылдагы  бюджетинин  киреше  жана чыгымдар  боюнча  аткарылышы  жөнүндө. Сары-ой  айылдык  Кеңешинин мандат,экономикалык.пландоо,курулуш. Байланыш,айлана чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу  комиссиясы,айыл өкмөтүнүнү аппараты.
4. Сары-ой  айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан берилүүчү маалымкаттын баалык ставкаларын  бекитүү  жөнүндө.  Айыл  өкмөтүнүнүн аппараты.
                                    II-КВАРТАЛ  
1. Жазгы  талаачылык  жумуштарына  карата дыйкан  фермерлердин  жүргүзүп  жаткан  иш аракеттери жөнүндө Айыл   өкмөтүнүнүн  аппараты.

 

2. «Жайыттар жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын  мыйзамын  ишке  ашыруу боюнча чаралар тууралуу»  Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнундагы №386 токтомун  аткаруу  боюнча сары-Ой  айыл  аймгынын  айыл  өкмөтүндөгү  жайыт комитетинин  жүргүзүп  жаткан  иш аракеттери  жөнүндө

 

 

Сары-ой  айылдык  Кеңешинин мандат,экономикалык.пландоо,курулуш. байланыш,айлана чөйрөнү коргоо боюнча туруктуу  комиссиясы,айыл өкмөтүнүнү аппараты.

Жооптуу  катчы:                                                                                             Б.Өмүралиев.

Комментирование запрещено