Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VI чакырылышынын IV сессиясынын № 4-2 ТОКТОМУ

toktom-shapka

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кеңешини VI чакырылышынын

IV   сессиясынын

                                          ТОКТОМУ  № 4 /2

5-апрель 2013-жыл                                            Жылан-Арык айылы.

Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2011-жылдагы бюджетин киреше жана чыгымдар  боюнча  аткарылышы  жөнүндө

Сары-Ой айыл өкмөтүнүн 2011-жылдагы бюджетин киреше жана чыгымдар боюнча төмөндөгүдөй белгиленсин

КИРЕШЕ БӨЛҮГҮ:

1.1.      Мусор такталган план боюнча             — 2,5 миң сом план берилип

— 2,4 миң сомго аткарылды

1.2.      Транспорт салыгы                                    — 75,0 миң сом план берилип

— 37,3 миң сомго аткарылды

1.3.      Налог с продаж                                         — 3,0 миң сом план берилип

— 4,1 миң сомго аткарылды

1.4.      Жер салыгы физический                         — 10,5миң сом план берилип

— 13,4 миң сомго аткарылды

1.5.      Жер салыгы юридический                      — 85,7миң сом план берилип

— 109,3 миң сомго аткарылды

1.6.      Мамлекеттик пошлина                            — 5,5 миң сом план берилип

—  3,2 миң сомго аткарылды

1.7.      Айыл чарба багытында эмес  жер

салыгы                                                       — 1,0 миң сом план берилип

— 0,9 миң сомго аткарылды

1.8.    патент                                                         — 25,0 миң сом план берилип

—  22,9 миң сомго аткарылды

1.9. аренда ФПС                                                  — 13,0 миң сом план берилип

— 34,1миң сомго аткарылды

1.10 админс.штраф                                             — 0,3 миң сом план берилип

—  0,1 миң сомго аткарылды

1.11. үй баг.эмес мүлк салыгы                         —  2,0 миң сом план берилип

—   0,7  миң сомго аткарылды

Башкача айтканда 223,5 миң сомго план берилип  — 228,4 миң сомго аткарылды , же аткаруу 102 % ти түздү

Максаттуу грант                                             —  1621,8 миң сом план берилип

—  1621,8  миң сомго аткарылды

Теңдештирилүүчү грант                                —  1320,4  миң сом план берилип

—  1320,4  миң сомго аткарылды

Мындан сырткары эмгек акынын көбөйүшүнө

Повышение з/платы                                          — 2142,6 миң сом каралып

— 2142,6 миң сом чыгымдалды

Стим фонд                                                        —  223,7  миң сом план берилип

—  223,7  миң сомго аткарылды

Атайын каражат                                             —  50,8  миң сом план берилип

—  48,5  миң сомго аткарылды

1-4 класстар үчүн ысык тамак,кап.ремонт,көмүр,электро энергия, байланыш жана башкалар үчүн 652,1 миң сом Республикалык бюджеттен кошумча акча каражаты берилген.

ЧЫГЫМДАР  БОЮНЧА:

2.1. айыл өкмөттүн аппаратына            — 1602,8   миң сом каралып

—  1571,7  миң сом чыгымдалды

2.2. библиотекага                                     —  82,3      миң сом каралып

—  63,2      миң сом чыгымдалды

2.3. клуб                                                     —  70,4      миң сом каралып

—   51,3     миң сом чыгымдалды

2.4. мектеп                                                 — 3453,9    миң сом каралып

— 3452,3    миң сом чыгымдалды

2.5. «Өрнөк»                                              — 605,8     миң сом каралып

— 527,8     миң сом чыгымдалды

2.6. дет.сад                                                 — 593,1     миң сом каралып

— 515,0     миң сом чыгымдалды

Жалпы:                                                      — 6408,3   миң сом каралып

— 6181,3  миң сом чыгымдалд

Сары-Ой айыл аймагынын

айылдык Кеңешинин төрагасы:                                      М.Нааматбеков

Комментирование запрещено