Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын II- сессиясынын ТОКТОМУ № 1/3

toktom-shapka

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

II- сессиясынын

 

ТОКТОМУ  № 1/3

 

18-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы

 

 

  Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо ж=нънд=.

 

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VIII чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсепт== комиссиясынын т=рагасынын Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш беръънън жыйынтыктары ж=нънд= маалыматын угуп чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтъъ =з алдынча башкаруу ж=нънд= ” мыйзамынын

37- беренесине ылайык  Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  Кещеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VIII чакырылышынын кезектеги биринчи (уюштуруу) сессиясынын эсепт== комиссиясынын отурумунун Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо ж=нънд=гъ маалыматына ылайык. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин депутаты Нуркалый уулу Руслан Сары-ой айыл аймагынын айылдык кещешинин т=рагасы болуп шайланды деп эсептелинсин.

 

 

Т=рагалык  кылуучу Сары-Ой

айыл аймагынын айылдык

Кещешинин депутаты:                                                                         Ж. Султанов

Добавить комментарий