Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын II- сессиясынын ТОКТОМУ № 1/1

toktom-shapka

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

II- сессиясынын

 

ТОКТОМУ  № 1/1

 

18-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы

 

 

  Сары-Ой айылдык Кещешинин т=рагасын, орун басарын шайлоого карата эсепт== комиссиясынын курамын бекитъъ ж=нънд=.

 

Сары-Ой айыл аймагынын  айылдык Кенешинин т=рагасын,орун басарын  шайлоо боюнча эсепт== комиссиясын тъзъъ боюнча депутаттардын сунуш пикирлерин  эске алып айылдык  Кещештин сессиясы

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын, орун басарын шайлоо боюнча эсепт== комиссиясы т=м=нд=гъд=й курамда бекитилсин

1 Абдиева Салтанат Асановна

2 Жамангулов Мирлан Тилебекович

3 Исакеева Гълзат Бердибековна

 

  1. Эсепт== комиссиясына шайлоону таза ачык =тк=ръъ милдеттендирилсин.

 

 

Т=рагалык  кылуучу Сары-Ой

айыл аймагынын айылдык

Кещешинин депутаты:                                                                         Ж. Султанов

 

 

Добавить комментарий