Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын I- сессиясынын ТОКТОМУ № I/I

toktom-shapka

                Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

I- сессиясынын

 

ТОКТОМУ  № I/I

 

14-май  2021-жыл                                                                    Жылан-Арык айылы

 

  Сары-Ой  айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо ж=нънд=.

 

Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин VIII чакырылышынын I сессиясынын эсепт== комиссиясынын т=рагасынын Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш беръънън жыйынтыктары ж=нънд= маалыматын угуп чыгып, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтъъ =з алдынча башкаруу ж=нънд= ” мыйзамынын

37- беренесине ылайык  Сары-Ой айыл аймагынын айылдык  Кещеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ:

 

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айылдык Кещешинин т=рагалыгына талапкерликтерин койгон Б. Кошалиев 5 добуш, М. Жамангулов 5 добуш алып жалпы депутаттардын к=пчълък добушун алалбай калгандыгы белгиленсин.

 

  1. Айылдык кещештин депутаттарынын сунушуна ылайык айылдык Кещештин т=рагасын, орун басарын шайлоо, айылдык Кештин II-сессиясында кън тартибинде киргизилсин.

 

 

Т=рагалык  кылуучу Сары-Ой

айыл аймагынын айылдык

Кещешинин депутаты:                                                                         Ж. Султанов

 

 

Добавить комментарий