Сары-Ой айылдык Кеңешинин VIII чакырылышынын кезексиз VII- сессиясынын ТОКТОМУ VII/ I Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндө үй-бүлөөлүк каада салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө

IMG_20220706_141612

Сары-Ой айылдык Кеңешинин

VIII чакырылышынын кезексиз VII- сессиясынын

 

ТОКТОМУ VII/ I

 

2022-жылдын 14-апрели                                                            Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндө үй-бүлөөлүк каада салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө

        Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын-24-февралындагы “Үй-бүлөөлүк салтанаттырды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө №54 Жарлыгын, Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын 2022-жылдын 28-февралындагы №37-б буйругу, Сары-Ой айыл өкмөтүнүн жалпы элдик жыйндын 2022-жылдагы 23-мартындагы №4 протоколунун чечимдерин эске алуу менен, жана Сары-Ой айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Кошалиевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап Сары-Ой айылдык Кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндө үй-бүлөөлүк каада салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жобо жактырылсын. (тиркеме тиркелет)
 2. Сары-Ой айыл аймагынын айыл өкмөтүндө үй-бүлөөлүк каада салттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча иш аракеттердин иш мерчеми жана комиссиянын курамы түзүлсүн.
 3. Жободогу маселелерди эл арасына турмушка ашыруу үчүн иш алып баруу айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлерине, айылдык Кеңештин депутаттарына, мекеме жетекчилерине аксакалдар Кеңеши,соту, аялдар, жаштар уюмуна,дин кызматкерлерине, жана айыл башчысына милдеттендирилет
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы, айыл өкмөтүнүн башчысы Б.Кошалиевге тапшырылсын.

 

Төрага:                                                                                                         Р.Нуркалый уулу

 

 

Сары-Ой айылдык Кеңештин                                                                                                             2022-жылдын 14-апрелиндеги                                                                                                          №VII/I токтомуна тиркеме

 

Сары-Ой айыл аймагында үй-бүлөлүк

Үй-бүлөөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартиби жөнүндө

Жобо

Сары-Ой айыл аймагында үй-бүлөлүк. 1

салтанаттарды жана өлгөндү эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Жобо. 1

 1. Жалпы жоболор. 1
 2. Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитуунун) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби. 1
 3. Yй-булолyк салтанаттарды откорyyнун тартиби. 2
 4. Олгөндү эскерyy ырым-жырымдарын  өткөрүүнүн  тартиби. 2
 5. Yй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү комиссиялар жана кызмат адамдары.. 2
 6. Айыл аймактагы тyзyлгөн комиссия. 2
 7. Жобонун талаптарын бузгандык yчyн жоопкерчилик. 2

 

1.      Жалпы жоболор

1.1. Бул Жобо «Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдар иретке келтирүү чаралары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ №54 Жарлыгына ылайык, жергиликтүү калктын өзгөчөлүrүн жана салттын эске алып иштелип чыгарылган, жергиликүү жамааттын жыйынында кабыл алынган эрежелерди камтыйт.

1.2. Жобонун  максаты  Сары-Ой айыл аймагындагы үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эскерyy ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүү, аларды өткөрүүдө убаракерчилике, өлүк ээсин мажбурлоого, өзүн көрсөтүүгө умтулууга башка адамдардын социалдык абалын тоготпоого, ашыкча ысырапкорчулукка, элдин салт-санаасын, yрп-адатын тоготпоого жол бербоо, ата салтына жат терс жөрөлгөлөрдүн күндөлүк турмушта жайылышына бөгөт коюу, элибиздин нукура салт-санаасын жана ырым-жырымдарын кеңири пропагандалоо жана жайылryу болуп эсептелет.

2.      Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитуунун) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби

 

2.1. Айыл аймагында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдарын откорyyнyн тартиби жөнүндө жобону (мындан ары — жобо) иштеп чыгуу yчyн айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу менен курамы айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, жергиликтүү Кеңештин депутаттарынан, ардагерлердин, аялдар жана жаштар уюмдарынан аксакалдар сотунун, диний уюмдардын, өкмөтүк эмес уюмдардын жергиликтүү коомдоштуктун өкyлдөрүнөн турган жумушчу тобу түзүлөт.

2.2. Ушул жобонун негизинде жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан жобонун долбоору айылдык жыйындарда талкууланат, жалпыга тааныштыруу yчyн такталарга илинет, айыл өкмөтүнүн сайттарына жайгаштырылат. Келип түшкөн иштиктүү сунуштар эске алынып жобонун долбооруна киргизилет.

Иштелип чыккан жобо жергиликтуy Кеңештин сессиясында бекитилет.

2.3. Жобону бекитуу жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтому белгиленген тартипте,жергиликтүү кеңештин сайттарына юстиция органында мамлекеттик каттоодон откорyлот.

 

2.4. Жобо ага кызыккан жарандарга айыл өкмөтү, жергиликтyy кеңеш тарабынан токтоосуз тааныштырылат.

3.      Yй-булолyк салтанаттарды откорyyнун тартиби

3.1. Yй-бүлөлүк салтанаттарга бешик тою, тушоо кecүү тою, балдарды сүннөткө отургузуу, нике (уйлонуу) тою, куда тосуу, маараке салтанаттары ж.б.кирет.

З.2. Yй-бүлөлүк салтанаттар айыл аймактарда калыптанып калган

жергиликтүү, эрежелер жана ээси тарабынан өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өкөрүлөт. Бирок ашыкча чыгым болбостон өткөрүүгө комиссиянын уруксаты менен тартип боюнча киргизилген чектөөлөрдү жана тыюуларды бекем сактоо менен өткөрүлөт.

4.      Олгөндү эскерyy ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби

 

 • Олгөндү эскерүү ырым-жырымдарын (акыркы сапарга узатуу,, yчyлyк, жетилик, кыркылык) өткөрүүлө бодо мал союуга болбойт (жылкы-уй, тыюу салынат).
 • Маркумду акыркы сапарга узатуу күнү 1(бир) жана эскерүү-куран окутууларда 2(эки)майда жандыка чейин, кыркы, жылдык(аш) куран окутуулар ээси тарабынан өзүлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша өкөрүлөт, бирок ашыкча чыгым кылбастан

 

4.2. Олгөндү эскерүү ырым-жырымдары мал союуну эсепке албаганда айыл аймактарда калыптанып калган жергиликтүү эрежелер жана тартип боюнча өткөрүлөт.

 

5.      Yй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү комиссиялар жана кызмат адамдары

 

Жобого ылайык үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөчү органдарга жана кызмат адамдарына айыл өкмөтүнүн башчысы, жооптуу катчысы, айыл башчысы жана айыл өкмөттүн адистери жергиликтyy комиссияга кирет. Бардык комиссиялар оздорyнyн ишин документтештирет.

6.      Айыл аймактагы тyзyлгөн комиссия

6.1.1. Айыл аймактагы айыл өкмөтүндө комиссия түзүлөт. Анын курамына айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, жергиликтүү, кеңештин депутаттары, маданият мекемесинин, ардагерлердин, аялдардын жана жаштар уюмунан,аксакалдар сотунун, диний уюмдардын, өкмөттүк эмес уюмдардын, милициянын,жергиликтyy коомдоштуктун окyлдорy кирет. Айыл аймактын комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу менен бекитилет.

6.1.2. Айыл аймактагы комиссия мүчөлөрү өлгөндү эскерүү ырым-жырымы өткөрүлүп жаткан жерге чогуусу менен барып түшүндүyрүү иштерин жүргүзөт, өлүк ээсин жобонун талаптары менен тааныштырып, ал тууралуу журналга кол койдурат, жобонун талаптарынын аткарылышына мониторинг жана көзөмөл жүргүзөт, жобонун талаптарын бузуу болгон учурда ал жөнүндө журналга каттоо жүргүзөт (же акт тузот), ал тууралуу комиссияда маселе карайт, талапты бузган адамдарга карата чара (анын ичинде коомдук уяткаруу чарасын) көрөт.

7.      Жобонун талаптарын бузгандык yчyн жоопкерчилик

Айыл аймакта үй-бүлөлүк салтанаттарды жана өлгөндү эске алуу ырым-жырымдарын өткөрүү боюнча жобонун талабын бузгандык үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинде, жергиликтүү  жамаатын уставында жана айылдын, ички мыйзамдарында жана эрежелеринде каралган Коомдук алдын алуу борборлорунда (элдик курултай, айылдык жыйындар, жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынган) кароо менен айып жазаларынын өлчөмдоөрү, салынган айыптарды толоо мөөнөтү жана тартиби каралат.

 

 

Төрага                                                                                                 Р.Нуркалый уулу

 

 

Добавить комментарий