Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/I

toktom-shapka

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII                             

                       чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын

                                                     ТОКТОМУ  IV/I

09-июль  2021-жыл                                                               Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Сары-Ой айылынын башкы архитектуралык планын бекитъъ жана жер участогун которууга макулдук беръъ ж=нънд=.

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

                                                   ТОКТОМ  КЫЛАТ:

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Сары-Ой айылынын башкы архитектуралык планы бекитилсин..
  1.   Сары-Ой айылынын  башкы архитектуралык планына кирген № 112 контурундагы 3 га жер тилкесин жайыт жерден =н=р жайынын транспорттун байланыштын, энергетиканын, коргонуунун жерлери жана башка багыттагы жерлер категориясына  которууга макулдук берилсин.
  1. Токтомдун негизинде тийиштъъ иш алып баруу жагы Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тън= милдеттендирилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=лд== жагын =зъм= калтырамын.

Т=рага                                                                                                   Нуркалый у Р

 

 

 

 

            

Добавить комментарий