Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/VII-XI

toktom-shapka

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын

                                                  ТОКТОМУ  IV/VIIXI

09-июль  2021-жыл                                                                  Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън 2021-жылдын 1-январына карата кирешенин калдыгынан калган акча каражатынан 164.4 мин сомду чыгымдоо  ж=нънд=.

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

                                                       ТОКТОМ  КЫЛАТ

  1. 2021-жылдын 1-январына карата калган кирешенин калдыгынан АУПка 2221-статьясына 139,2 мищ сом,  Жылан-Арык жана Сары-Ой айылдарынын к=ч=л=рън= жол белгилерин орнотууга. Ж. Сарыков атындагы айылдык клубдун айланасын жашылдандыруу максатында суу киргизъъг= 2221 статьясына 25.2 мищ сом. Жалпы суммасы 164.4 мищ сом акча каражаты б=лънъп берилсин.
  1. Б=лънг=н акча каражатты мыйзам чегинде к=з=м=лд== жагы комиссияга жана Сары-Ой айыл =км=тънън б=лъм башчысы К Султановага милдеттендирилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=л кылуу жагы, айыл =км=тънън башчысына тапшырылсын.

Т=рага                                                                                                     Нуркалый у Р

 

 

 

 

 

Добавить комментарий