Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/X

toktom-shapka

Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

кезексиз IV— сессиясынын

                                                      ТОКТОМУ  IV/X

09-июль  2021-жыл                                                                      Жылан-Арык айылы

Кантордон чыккан материалдарга комиссия тъзъп, аларды мекемедеги жетишсиз болгон материалдарын карап беръъ жана ошондой эле ашканын сатып бюджеттин эсебине киргизъъ ж=нънд=.

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

                                               ТОКТОМ  КЫЛАТ

  1. Кантордон чыккан материалдарга комиссия тъзъп, аларды мекемедеги жетишсиз болгон курулуш материалдарын карап берип жана ошондой эле ашкан курулуш материалдарын сатып бюджеттин эсебине киргизилсин .
  1. Ушул токтомдун аткарылышына к=з=м=л жъргъзъъ Сары-Ой айыл аймагынын катчысы Ч. Жакыповго жъкт=лсън.

Т=рага                                                                                                   Нуркалый у Р

 

 

 

 

Добавить комментарий