Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/VIII

toktom-shapka

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын  кезексиз IV— сессиясынын

                                             ТОКТОМУ  IV/VIII

09-июль  2021-жыл                                                                      Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл   =км=тънън 2022-2024-жылдар ъчън бюджетинин болжолдуу долбоорун бекитъъ ж=нънд=.

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

                                       токтом  КЫЛАТ

  1. Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън 2022-2024-жылдар ъчън бюджетинин болжолдуу долбоору бекитилсин.
  1. Ушул токтомдун аткарылышына к=з=м=л жъргъзъъ Сары-Ой айыл аймагынын катчысы Ч. Жакыповго жъкт=лсън

Т=рага                                                                                                   Нуркалый у Р

 

 

Добавить комментарий