Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/III

toktom-shapka

      Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII                               

             чакырылышынын кезексиз IV— сессиясынын

                                                      ТОКТОМУ  IV/III

09-июль  2021-жыл                                                                  Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън Административдик имаратын капиталдык ремонттон =тк=ръъг= жыл башына калдык акча каражаттан =здък салым кароо ж=нънд=.

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

                                                             ТОКТОМ  КЫЛАТ

  1. Сары-Ой айылдык Кещешинин айыл =км=тънън административдик имараты стим грант аркылуу капиталдык ремонттон =тк=рълъп жаткандыктан, жыл башына калган кирешенин эсебинен 824,300 сом акча каражаты =здък салым ъчън б=лънъп берилсин.
  1. Токтомдун аткарылышы б=лъм башчы К. Султановага милдеттендирилсин.

 

Т=рага                                                                                                    Нуркалый у Р

 

 

 

 

Добавить комментарий