Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз IV- сессиясынын ТОКТОМУ IV/II-V-VI

toktom-shapka

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII                   

                    чакырылышынын кезексиз IV— сессиясынын

                                                 ТОКТОМУ  IV/IIVVI

09-июль  2021-жыл                                                                  Жылан-Арык айылы

Сары-Ой айыл аймагынын айыл =км=тънън 2021-жылдын 1-январына карата кирешенин калдыгынан калган акча каражатынан 281.8 мин сомду чыгымдоо  ж=нънд=.

                                                            ТОКТОМ  КЫЛАТ

  1.    2021-жылдын 1-январына карата калган кирешенин калдыгынан АУПка 2221-статьясына 181,8 мин сом мунун ичинен Сары-Ой айылындагы ичъъчъ суунун кудугун учурдагы ремонттон =тк=ръъг= 17,4 мин сом. Жылан-Арык, Сары-Ой айылындагы к=ч= жарыктарын толуктап, жащыртып ремонттоого 164,4 мищ сом. 3112 статьясына 100,0 мищ сом. Жылан-Арык, Сары-Ой айылдарына Видеок=з=м=л орнотууга. Жалпы суммасы 281,8 мищ сом акча каражаты б=лънъп берилсин.
  1. Б=лънг=н акча каражатты мыйзам чегинде к=з=м=лд== жагы Сары-Ой айыл =км=тънън б=лъм башчысы К Султановага милдеттендирилсин.
  1. Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=л кылуу жагы, айыл =км=тънън башчысына тапшырылсын.

Т=рага                                                                 Нуркалый у Р

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий