Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кенешинин VIII чакырылышынын кезексиз V- сессиясынын ТОКТОМУ V-VIII

toktom-shapka

                Депутаттардын Сары-Ой  айылдык Кенешинин VIII  чакырылышынын 

кезексиз V— сессиясынын

 

ТОКТОМУ  VVIII

01-ноябрь  2021-жыл                                                                         Жылан-Арык айылы

 

Сары-Ой айыл аймагынын бюджетинин эсебиндеги каражаттан 2022-жылдын планына ылайык пайдалануу багытын аныктоо ж=нънд=.

 

Депутаттардын Сары-Ой айылдык Кещеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

  1.    Дем беръъчъ  (ълъштък)  гранттардын эсебинен долбоорлорду тандоо жана каржылоо ж=нънд= жобосуна ылайык , жалпы сметалык наркы  2 768 150  (эки миллион жети жъз алтымыш  сегиз мищ бир жъз элъъ )  сомду тъзг=н.

Сары-Ой айыл аймагынын Жылан-Арык айылындагы К Жусупов  атындагы орто мектебинин айланасын тосуу жана мектептин алдына брусчатка т=ш==г=  долбоорго сунушталсын. Долбоордун жалпы наркына 719 719  (жети жъз он тогуз мищ жети жъз он тогуз ) сом =здък салым жергиликтъъ бюджеттен каралсын.

  1.   Сары-Ой айыл аймагынын Жылан-Арык айылындагы К Жусупов  атындагы орто мектебинин айланасын тосуу жана мектептин алдына брусчатка т=ш==г=  долбоорго уруксаат берилсин, ошондой эле Нарын райондук =нъктъръъ фондуна долбоор даярдалып сунушталсын.
  2.     Б=лънг=н акча каражатты мыйзам чегинде к=з=м=лд== жагы комиссияга жана аткарылуусуна Сары-Ой айыл =км=тънън б=лъм башчысы К Султановага милдеттендирилсин.
  3. Бул токтомдун аткарылышын к=з=м=л кылуу жагы, айыл =км=тънън башчысы Б. Кошалиевге тапшырылсын.

 

Т=рага                                                                                                   Нуркалый у Р

 

Орун басар                                                                                            Заматбек к Ч

_____________________________________________________________________________

Ж=н=тълсън: иш кагаздарга, тиешелъъ мекемелерге

Добавить комментарий