Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   — Омуралиев Байыш Абакирович

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Жылан-Арык айылы

Почталык индекси               722908

Байланыш телефону           5-19-08

Электрондук дареги            saryoi-ao@mail.ru

Картасы

Комментирование запрещено