Айыл Өкмөтү

Айыл Өкмөттүн аппараты

Айыл өкмөтүнүн аты жөнү   — Омуралиев Байыш Абакирович

Дареги

Нарын областы, Нарын району, Жылан-Арык айылы, А.Шамыкеев №8

Почталык индекси               722908

Байланыш телефону           0705309923

Электрондук дареги            saryoi2017@mail.ru

Картасы

Комментирование запрещено