Айыл аймагы

 Айыл аймагы тууралуу жалпы маалымат

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары        Жылан-Арык, Сары-Ой

жана айыл башчыларынын аты жөнү                                Омуралиев Байыш Абакирович

НАРЫН РАЙОНУНУН САРЫ-ОЙ АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН ПАСПОРТУ

 Айыл өкмөтүнүн аты жөнү           Омуралиев Байыш Абакирович

Жылы,туулган жери                        1955-ж

Билими,кесиби                                жогорку, экономист

Иш тажрыйбасы

Мамлекеттик сыйлыктары жок

 Географиялык жайгашкан жери:  

Райондун борборунан алыстыгы                                      85 км.

Облустун борборунан алыстыгы                                      85 км.

Жакынкы темир жол станциясынан алыстыгы:             260 км

Деңиз денгээлинен бийиктиги                                         1560 метр.

Климаты                                                                        мелүүн континенталдык,жайкысын

ысык,кыш мезгили 6-7 айга созулат

Почталык индекси                                           722908

Байланыш телефону                                                     5-19-08

ФАКС

Электрондук дареги            saryoi2017@mail.ru

Айыл өкмөтүнүн түзүлгөн жылы                               1996-ж

Жалпы аянты                                                      102,0   кв.м.

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын саны                1

Айыл өкмөтүнө караган айылдардын аталыштары  Жылан-Арык, Сары-Ой.            

 Статистикалык маалымат

                

п/п Көрсөткүчтөр 2012-жыл 2013-жыл 2014-жыл
  КАЛК ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ      
1 Калктын саны 1102 1192 1187
  Кожолуктун саны 264 266 269
2 Калктын улуттук курамы
  Кыргыздар 264 266 269
  Өзбектер
  Орустар
  Тажиктер
  Түрктөр
  Жана башка улуттар
3 Калктын социалдык курамы      
  Эркектер 609 669 625
  Аялдар 493 523 562
4 Эмгекке жарамдуулар 545 557 569
  Эркектер 260 315 351
  Аялдар 285 242 218
  Анын ичинен 7 жашка чейинки балдар 237 203 188
5 Пенсионерлер 92 95 95
  Эркектер 27 22 21
  Аялдар 65 73 74
  Улуу Ата мекендик согуштун  ж-а ага теңдештирилген локалдык согуштардынкатышуучулары 2 2 2

 

  СОЦИАЛДЫК ОБЬЕКТИЛЕР.      
6 Мектептердин саны 1 1 1
  Башталгыч билим берүү      
  Орто билим берүү 1 1 1
  Кесиптик лицейлер
  Окуучулардын саны 246 211 209
  Мугалимдердин саны 30 28 27
Мектепке чейин билим берүү мекеме 1 1 1
  Балдардын саны 24 25 25
Жогорку окуу жайлардын филиалдары
  Окуу курстары
Аймактык ооруканалар      
  Койка-оорундарынын саны
  Поликлиникалар
  ФАПтар 1 1 1
  Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу
  Дарыгерлердин саны 1 1 1
Клубдар 1 1 1
  Стадиондор
  Спорт аянттары
  Китепканалар 1 1 1
  Парктар
  Ипподром
  Мончолор(коомдук/жеке менчик) 2 2 3
  Чач тарачтар
  Дүкөндөр (жеке менчик) 3 3 3
  Кафелер
  Ашканалар      
  Жана башкалар      
  АЙМАКТЫК-КООМДУК ӨЗ АЛДЫНЧАБАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ (ТОС)
Коомдук-алдын алуу борбору 1 1 1
  Ардагерлер кеңештери
  Аялдар кеңештери 1 1 1
  Жаштар кеңештери 1 1 1
  Аксакалдар соту 1 1 1
  Өкмөттүк эмес уюмдар 3 3 3
 
         
       ЖЕР АЯНТТАРЫ
Жалпы жер аянты (га) 1351 1351 1351
  Анын ичинен:
  Айыл чарба багытындагы жерлер 1147 1147 1147
  анын ичинен:
  Айдоо жери
  Кайрак
  Жайыт 29743 29743 29743
  Көп жылдык өсүмдүк
  Бак
  Кысыр аңыз
  Чөп чабынды 6,4 6,4 6,4
  Эшик алды      
  Токой      
  Саз      
  Ар түрдүү жерлер      
  Кайра бөлүштүрүү фондунун жери 138 138 138
  Айдоо жери 138 138 138
  Кайрак
                           
  МАЛ ЧАРБАСЫ
Ири мүйүздүү мал 749 665 710
  Майда жандык мал(анын ичинен эчкилер) 6380 9993 10175
  Жылкы 617 564 621
  Үй канаттуулары 884 836 1036
  Чочко
   
ЧАРБА ЖҮРГҮЗҮҮЧҮ СУБЬЕКТИЛЕР
  Дыйкан чарбалары 269 269 269
  Үрөн чарбалары
  Тех.сервистер
  Тегирмендер 3 3 4
  Заводдор
  Кичи сехтер
  Кайра иштетүүчү ишканалар
  АЗС
  ААК,ЖАК,ЖЧК.
  СПАлар 1 1 1
  Кичи базарлар
  Жеке ишкерлер
  Чакан ГЕС
КЕН БАЙЛЫКТАР
Алтын
Күмүш
Көмүр
Газ
Нефть
Темир
Жез
Кум,шагыл
Жана башкалар
ЖЫЛУУЛУК МЕШТЕРИ
Көмүр менен 3 3 3
Электр энергиясы менен
Газ менен
Мазут менен
Дизельдик күйүүчү май менен
  17. БАЙЛАНЫШ ТҮЙҮНДӨРҮ
Мобильдик(оператордун аты)
Интернет-провайдер
Теле берүү (мамлекеттик-жергиликтүү)
Радио
                
18. ИЧКИ ИНФРАСТРУКТУРА
Ички чарбалык жолдор 37 37 37
Анын ичинен:
Асфальт жолдор (км)
Таш жолдор (км)
Көпүрөлөр 5 5 5
Суу түтүктөр түйүнү (км) 1 1 1
Суунун башка түрлөрү
Ирригациялык түйүндөр
Каналдар 43,3 43,3 43,3
Арыктар
Табигый жана жасалма көлмөлөрдүн саны
Автоунаанын жалпы саны
Анын ичинен:
Жеңил автоунаа 34 38 41
Жүк ташуучу автоунаа 8 8 8
Трактор 12 12 12
Комбайн 3 2 2
Мотоцикл
Инвестициянын түрлөрү (сом менен)
Жергиликтүү инвестициялар
Чет өлкөлүк инвестициялар
Трансферттер      
Категориялдык грант 47931 5059,0
Теңдештирилүүчү грант 1969,5 1831,8 3501,6
Дем берүүчү грант (үлүштүк)
Жана башкалар (средства передаваемые) 1765,4 713,1

Комментирование запрещено